Üretim

Ürün Kalitesi

Çağımızdaki teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin yarattığı değişimler ve artan rekabet ortamı, dünyayı tek bir global pazara dönüştürmüştür. Böyle bir ortamda kuruluşların rekabet gücünü artıran en önemli faktörler artan müşteri memnuniyeti ve karlılıktır.

Hedeflerimize ulaşmada çevre ve insan sağlığını ihmal etmeyen bir bilinçle hareket etmekteyiz. Çevre ve insan sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almış bulunmaktayız. Hammadde alımlarımızı ve üretmiş olduğumuz mamulleri sıkı bir şekilde kontrol ve testlerden geçirmekteyiz. Üretmiş olduğumuz Suni Derilerin Laboratuvar tahlilleri, tamamı ile uluslararası standartlara uygun sonuçlar vermektedir. Ürünlerimiz kesinlikle kanserojen madde ihtiva etmemektedir.

Müşterilerin taleplerine uygun kalite ve ürün standardı oluşturulmaktadır. Oluşturulan standardın sürekliliği açısından sıkı kontrollerden geçirilmekte ve deneyimli ve titiz personelimizle oluşturulan standarda uygun kaliteli ürünler üretilmektedir

Arge

Nur Suni Deri olarak Ar-Ge çalışmalarımızı, hizmet verdiğimiz tüm sektörlerin; talep, beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmekteyiz. Her ürün için büyük bir titizlik ve gayret gösterilmekte olup, yeni numunelerin sektörün ihtiyaçlarına uygunluğu gerekli testlerden geçirilmektedir.

Mevcut müşterilere yeni ürünler sunarak yenilikler konusunda bilgilendirip, sürekli iyileştirme politikamızla müşterilerimize dinamizm katmaktayız.  Satış sonrası müşteri memnuniyeti için ihtiyaca uygun, kaliteli ürün üretmenin araç olduğu bilinciyle çalışmalarımıza yön vermektedir.

İmalattan Görüntüler